Tegning & Maling avd Skjernøy


Onsdager kl 18.00-19.30 i Randis låve på Skjernøya.
Kurset varer fra første onsdag etter høstferien til siste onsdag før vinterferien.
I tillegg vil det bli to lørdager i løpet av året.
 
 


Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk påmeld: