Visuell kunst


Billedkunst er et tilbud til elever fra og med andre klasse. Undervisningen foregår i grupper og elevene har fra 60 - 90 minutter undervisning pr uke.
I undervisningen legges det vekt på å utvikle kreativitet og selvstendige uttrykk, og det gis en bred innføring i ulike teknikker. 

Gleden og energien som ligger i å skape noe er vel så viktig som å oppnå målbare resultater og produkter.  For mange kan det være selve prosessen i arbeidet som er det sentrale.
Elevene jobber i hovedsak i 2D format som blyant, kull, tusj/blekk, kritt, akvarell og akryl, men det kan også komme innslag av gips, leire og andre modelleringsteknikker.

Teori og kunsthistorie flettes inn underveis i undervisningen. Det er mye å  lære  av å se andres kunst  og vi benytter oss av kunstutstillingene som blir satt opp i galleri Buen. 

I løpet av året er det forventet at elevene er med på utstillinger sammen  med instrumental- og teaterelever i regi av kulturskolen.

Undervisningen foregår på  i Studio 9, Buen Kulturhus.

 


Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk påmeld: