Keramikk


Undervisningen foregår i grupper og elevene har 90 minutter undervisning pr uke.
Det gis en bred innføring i grunnleggende teknikker som plate- pølse- og klypeteknikk samt ren modellering, med fokus på  farge, form og dekor. 
Det kan bli innslag tegning for å jobbe med bevisstgjøring av form.

Elevene eksperimenterer innenfor ulike uttrykksformer og teknikker. I undervisningen legges det vekt på å utvikle kreativitet og selvstendige uttrykk.
Gleden og energien som ligger i å skape noe er vel så viktig som å oppnå målbare resultater og produkter.  For mange kan det være selve prosessen i arbeidet som er det sentrale.
Elevene jobber i hovedsak i leire men det kan også komme innslag av feks gips oa.

Teori og kunsthistorie flettes inn underveis i undervisningen. det er mye å  lære  av å se andres kunst  og vi benytter oss av kunstutstillingene som blir satt opp i galleri Buen. 

I løpet av året er det forventet at elevene er med på utstillinger sammen  med instrumental- og teaterelever i regi av kulturskolen.

I Studio 9, på Buen.Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk påmeld: