Sesam Sesam (2. og 3. klasse)


Tverrfaglig tilbud for de som skal opp i 2. og 3. klasse på barneskolen.
Elevene skal få mulighet til å prøve kunst, teater og musikk - alt i en time - i et år, før de velger retning videre i kulturskolen.
Undervisningen vil foregå på skolene, i SFO-tid, men med kulturskolens lærere.
 
Dette koster det å være med på Sesam Sesam:
 
Tilbudet ble startet opp høsten 16 - og er fortsatt under utvikling. Oppstart av de ulike gruppene vil skje ved nok påmelding til tilbudet.
 
Tider*:
Ime skole - mandag 13.15-14.15
Frøysland skole - mandag 15.00-16.00
Furulunden skole - tirsdag 13.15-14.15
Holum skole - onsdag 13.00-14.00
 
*Tider vil kunne endres på hver skole i forhold til når skolen slutter, og antall påmeldte elever


Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk påmeld: