Sirkus


Nå blir det oppstart av sirkus undervisning i Mandal kulturskole.
Undervisningsted: Buen kulturhus
Tilbudet er for barn og unge i Lindesnes, Mandal og Marnardal.
 
Er du mellom 3. klasse og 20 år så håper vi å møte deg på faget sirkus.
Her vil du få teste mange ulike sirkusdisipliner og etter hvert finne dine favoritter.
 
Eksempler på sirkus disipliner:
Akrobatikk: Gulvakrobatikk, partnerakrobatikk, pyramider
Balanse: Linedans, håndstående, stylter, enhjulssykkel, balanse på rola, ball og stol.
Sjonglering: Slør, baller, ringer, kjegler, diabolo, flowerstick, tallerken, poj, vimpler og stav.
Uttrykk på scenen: Sceneframføring, klovn, mime, magi og improvisasjon.
 
Gjennom arbeidet med sirkus skal elevene
• møte ulike sirkusdisipliner og utvikle kunnskap og ferdigheter i disse i samsvar med
eget/gruppas ambisjonsnivå
• utvikle kunnskap gjennom å arbeide selvstendig og gjennom å samarbeide
• oppleve mestring, positiv egenutvikling og treningsglede
• lære å ta vare på utstyr og vise respekt for treningsformen og på den måten lære å ta vare
på seg selv og sine medelever
 
 
Fra kulturskolens rammeplan i sirkus:

På 1970-tallet startet utviklingen av sirkuskunsten som etter hvert ble omtalt som nysirkus eller

samtidssirkus. Siden da har sirkus utviklet seg til en kunstform som kan anta mange former.

Sirkus kan være lek, rekreasjon, pedagogisk praksis eller et yrke og er underholdning både

som tradisjonelt sirkus og i det moderne kunstsirkuset. Vi velger i denne fagplanen å omtale all

sirkuskunst, moderne og tradisjonell, som sirkus.

 Vælg ønsket hold / undervisningssted og tryk påmeld: