Slagverk/Trommesett


Slagverkundervisning er for alle i alderen 8 år og eldre. 
Undervisningen tilrettelegges hver enkelt elev. Her vil elevens  sjangerinteresse og andre interesser tas hensyn til.
I slagverkundervisningen vil eleven lære om slagverkerens rolle i musikken, samt grunnleggende ferdigheter innen teknikk og koordinasjon. 

 

Det vil være hovedfokus på å spille slagverk, men en kan også lære om ulike perkusjonsinstrumenter og de kan brukes i musikken.

 

Slagverkere vil på sikt kunne bli tilbudt å spille i samspillband på anbefaling av lærer.

 

Ved oppstart vil eleven få vite hva som en trenger å kjøpe av trommestikker og bøker til undervisningen.

 

Undervisningen foregår i 20 minutters enetimer.


Velg ønsket undervisningssted og trykk påmeld: